Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 4

Lokalize Hipertrofik Siyatik Nöropati: Olgu Sunumu, Uzun Süreli İzlem

Cengiz Bahadır 1 ,Can Bora Önder 2 ,Zuhal Sağlam 3 ,Burcu Önal 4
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 Haydarpaşa Numune Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 Haydarpaşa Numune Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Lokalize hipertrofik nöropati akson etrafındaki Schwann hücrelerinin proliferasyonu ile karakterize fokal bir nöropatidir. Bu tip lezyonlar generalize bir polinöropatinin yokluğunda çok nadir olarak görülmektedir. Hastalığın etyoloji ve doğal seyrine ait çok az şey bilinmektedir. Bizim olgumuzun siyatik sinirin tibial dalına lokalize, ilerleyici fokal motor defisiti vardı. Elektrofizyolojik değerlendirmesinde tibial sinirde fokal lezyon düşündüren ağır akson kaybı ve denervasyon bulguları tespit edildi. Alt lomber omurgadan popliteal bölgeye kadar yapılan manyetik rezonans incelemesi siyatik sinirin uyluk segmenti boyunca anormal hiperintens sinyal göstererek belirgin şekilde kalınlaştığını gösterdi. Hastaya lokalize hipertrofik siyatik nöropati teşhisi konuldu. Ağrı, medikal tedavi ve fizyoterapi modaliteleri kullanılarak azaltıldı, fakat kas güçsüzlüğü izlem süresi boyunca ilerledi.

Keywords : Hipertrofik nöropati, lokalize nöropati, siyatik sinir