Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 4

Sakroileit ile Kendini Gösteren İki Osteomalazi Olgusu

Füsun Şahin 1 ,Nurdan Kotevoğlu 2 ,Figen Yılmaz 2 ,Banu Kuran 2
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Çeşitli kas iskelet semptomları ile görülebilen osteomalazi, mineralizasyon defekti ile giden bir kemik hastalığıdır. Literatürde ankilozan spondiliti taklit eden osteomalazi vakaları vardır. Enflamatuvar bel ağrısından yakınan iki genç kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Fizik muayene ve laboratuvar incelemeleri sonucunda sakroileite ait klinik semptomları saptanan hastalara osteomalazi tanısı konuldu. Osteomalazinin başarılı tedavisi ile hastalar tamamen iyileşti. Bu iki vaka nedeniyle literatür irdelendi

Keywords : Sakroileit, osteomalazi, ankilozan spondilit, osteoporoz