Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 5

İnmeli Hastalarda Rehabilitasyon Programı ile Birlikte Levodopa Tedavisinin Fonksiyonel Motor İyileşme Üzerine Etkisi

Canan Çelik 1 ,Mehmet Uzun 2 ,Belgin Karaoğlan 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Spesifik nörotransmitterler beyin plastisitesinde önemlidir. Hayvan çalışmalarındaki olumlu sonuçlara rağmen, bu kimyasalların, beyin hasarını azaltan etkilerini araştıran az sayıda klinik çalışma mevcuttur. Amacımız, inme sonrasında rehabilitasyon programı ile birlikte verilen levodopa tedavisinin, motor iyileşme üzerinde düzelme sağlayıp sağlamadığını araştırmaktı. Primer inme geçiren 26 hemiplejik hasta çalışmaya alındı. İlk 3 hafta hastalara rehabilitasyon programı ile birlikte günlük 100mg levodopa veya plasebo verildi. İkinci 3 hafta ise hastalar sadece rehabilitasyon programı aldılar. Motor fonksiyon her hafta "Rivermead Motor Assessment" (RMA) ile değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, etiyoloji, olay süresi ve başlangıç RMA skorlarını içeren demografik bilgiler, iki grupta istatistiksel olarak farklı değildi. Motor iyileşme plasebo grubu ile karşılaştırıldığında (3,9), levodopa grubunda daha iyi bulundu (5,2) (p=0,015). Çalışmanın sonunda total RMA skorlarındaki kazanım, levodopa grubunda 9,1 iken, plasebo grubunda 7,3 idi (p=0,04). Motor iyileşme üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle levodopa tedavisinin inme rehabilitasyonuna eklenebileceğini düşünüyoruz.

Keywords : İnme, levodopa, rehabilitasyon, fonksiyonel iyileşme