Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 5

Hemiplejik Hastalarda Yürüme Hızını Etkileyen Faktörler

Figen Gökoğlu 1 ,Rezan Yorgancıoğlu 2 ,Esma Ceceli 3
1 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Hemiplejik hastalarda yürüyüş genellikle bozulmuştur ve bu hastalarda fonksiyonel iyileşmeyi değerlendirmek için kantitatif yürüme analizi kullanılmıştır. Bu çalışma hemiplejik hastaların yürüme fonksiyonlarını değerlendirerek, lezyon lokalizasyonu, denge, duyu, kas gücü, spastisite, motor ve fonksiyonel iyileşme gibi parametrelerin yürüme hızı ve yürüme mesafesine olan etkilerini araştırmak için planlandı. Çalışmaya en az 3 ay önce ilk kez serebrovasküler olay geçirmiş 20’si kadın 10’u erkek toplam 30 hasta dahil edildi. Hastaların motor testleri Fugl-Meyer skalası modifiye edilerek, fonksiyonel gelişmeleri Rivermead Mobility Index (RMI) kullanılarak değerlendirildi. Hemiplejik hastalar 10 metrelik mesafeyi yürütülerek yürüme hızları belirlendi. Aschworth skalası ile spastisite, manuel kas testi ile alt ekstremitede etkilenen tarafın kas güçleri ve duyu muayenesi için propriosepsiyon ve taktil duyu değerlendirildi. Sonuç olarak hemiplejik hastalarda; yardımcı alet kullanımı, Fugl-Meyer motor skala, diz fleksör ve ekstansör kas gücü ile ayak bileği plantar fleksör ve dorsi fleksör kas gücünün, yürüme hızını etkileyen faktörler olduğunu bulduk. Yürüme mesafesinin ise Fugl-Meyer motor skala, RMI ve korona radiata lezyonu ile etkilendiğini saptadık.

Keywords : Hemipleji, spastisite, yürüme, motor aktivite