Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 5

Okul Çocuklarında Sırt Çantası Taşıma ile Postür Arasındaki İlişki

Sina Esmaeilzadeh 1 ,Ayşegül Çakmak 2 ,Bülent Bayraktar 3 ,Halil İbrahim Ural 4
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Tıp İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Çeşitli çalışmalarda okul çağı çocuklarında bel ağrısı sıklığının %8 ile %74 arasında olduğu bildirilmektedir. Bel ağrısı sıklığının yaşla birlikte artması da göz önüne alınırsa erken yaşlardaki bel ağrısı tecrübesinin önemi daha da belirginleşmektedir. Araştırıcılar, kötü postürün bel ağrısına neden olduğunu, bunun yanında solunum sistemi ve kalp-damar sistemi üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu bildirmektedirler. Okul çağında sırt çantası taşımak çocuklarda omurga açısından bir takım riskler taşıyabilmektedir. Taşınan çantanın her iki omuza asılarak taşınması vücut postürünün asimetrik olmasını engellemek açısından önemlidir. Bu nedenle hızla gelişmekte olan bir omurga yapısına sahip çocukların taşıdıkları yükün omurga postürünü bozmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

Keywords : Sırt çantası, postür, bel ağrısı