Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 4

Atipik Periferik Eklem Tutulumlu Bir Ankilozan Spondilit Olgusu

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1 ,Salih Baran 2 ,Muzaffer Toklu 3
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 S.B. 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Ankilozan spondilit ve romatoid artrit klinik görünümlerinin farklılıkları nedeni ile aynı hastada ayırıcı tanıda sıklıkla birlikte akla gelmezler, bu iki hastalığın birlikte görülmesi de nadirdir. Ankilozan spondilit özellikle kadınlarda daha farklı klinik özellikler ile ortaya çıkabilmekte ve periferik eklem tutulumu daha sık görülebilmektedir. Bu makalede periferik simetrik eklem tutulumu ile beraber sakroiliak eklem ve omurga tutulumu olan bir kadın olgu değerlendirilerek ayırıcı tanı yapıldı. Sık olmasa da bu iki hastalığın ayırıca tanıda yer alabileceği veya birbirine eşlik edebileceği ve ayırıcı tanının zorlaşabileceği vurgulanmak istendi. 

Keywords : Ankilozan spondilit, atipik periferik tutulum