Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Guillain-Barre Sendromunu Taklit Eden Akut Fulminan Nöropatili Churg-Strauss Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Cengiz Bahadır 1 ,Duygu Kurtuluş 2 ,Bünyamin Öztürk 3 ,Göksel Somay 4 ,Dilek K. Benek 5
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
3 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanes, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
5 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Churg-Strauss sendromu (CSS) genellikle astım veya alerjik yakınmaları olan kişilerde ortaya çıkar. Pulmoner veya sistemik vaskülit, ekstravasküler granülomlar ve eosinofili ile karakterizedir. Bazen fulminan periferik nöropatiye neden olabilir. Guillain-Barre sendromu (GBS) genellikle demyelizan nöropatiye sebep olsa da daha seyrek olarak akson kaybı ile atipik şekilde seyredebilir. Bu sunumda öncesinde akut fulminan nöropati nedeniyle GBS tanısı almış CSS'li bir olgu ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 

Keywords : Churg-Strauss sendromu, Guillain-Barre sendromu, periferik nöropati