Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Deneysel fiiddetli Osteoartritte Farklı Tedavilerin Eklem Kartilajına Etkisi

Sibel Eyigör 1 ,Simin Hepgüler 2 ,Murat Sezak 3 ,Fikri Öztop 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Deneysel şiddetli osteoartritte (OA), intraartiküler metilprednizalon, hyaluronik asit (HA) ve terapötik ultrasonun, osteoartrit lezyonları üzerine etkisini incelemek. 
 

Gereç ve Yöntem: Otuzbeş adet New Zealand tipi yetişkin tavşan çalışmaya alındı. Her iki dize, 2 mg papain enjeksiyonu ile deneysel OA oluşturuldu. İntraartiküler papain enjeksiyonundan 5 hafta sonra tavşanlar 3 gruba ayrıldı. Grup 1'deki 12 tavşanın sağ dizine, 1 hafta ara ile 3 hafta boyunca, 20 mg metilprednizolon enjekte edildi. Grup 2'deki 10 tavşanın sağ dizine, 1 hafta ara ile 3 hafta boyunca, 0,4 ml HA (konsantrasyon; 15 mg/ml) enjekte edildi. Grup 3'deki 10 tavşanın sağ dizine, yoğunluğu 0,5 W/cm2 olmak üzere, 7 dakika puls US tedavisi 10 kez uygulandı. Sol dizler kontrol olarak alındı. Kondil ve platolardaki kartilaj lezyonlarının ölçümü makroskobik değerlendirme ile, lezyon şiddeti ise histolojik değerlendirme ile yapıldı. 
 

Bulgular: Tedavi sonunda, kondil ve platodaki kartilaj lezyonlarının makroskobik ve histolojik evreleri arasında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). Her gruptaki tavşanların tedavi edilen ve kontrol dizleri arasında da anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0,05). 
 

Sonuç: Bu çalışmada, şiddetli osteoartritteki kartilaj lezyonlarında, uygulanan tedavilerden hiçbiri etkili bulunmamıştır. 

Keywords : Deneysel osteoartrit, tedavi