Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 4

Osteoartritte İntraartiküler Hyalüronik Asit Tedavisi

Demirhan Dıraçoğlu 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Osteoartrit (OA) dünya üzerinde en sık rastlanan kronik eklem hastalığıdır. OA tedavisinde intraartiküler hyalüronik asit (HA) uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak bu tedavi yöntemi hakkında pek çok hekimin kafasında hala bir takım sorular mevcuttur. Bu yazıda yapılan klinik araştırmaların ışığında OA tedavisinde intraartiküler HA uygulamalarının yeri gözden geçirilmiştir. Bu konuda yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Diz OA’sında HA’ların ağrı ve fonksiyonel düzelme açısından kanıta dayalı tıp metodolojisine göre kanıt düzeyi 1b’dir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da yayınlanan pek çok tedavi klavuzunda diz OA tedavisinde önerilmektedir. İlk ve en sık kullanıldığı eklem diz eklemidir. Diğer eklemlere yapılacak uygulamalar da ümit vaad etmektedir ancak bu konuda çalışmalara ihtiyaç vardır. Her ne kadar karşıt görüşler olsa da yapılan çok sayıda in-vitro çalışma olumludur ve in-vivo kontrollü klinik çalışmalar ile diz OA’sında intraartiküler HA uygulamalarının plaseboya üstünlüğü gösterilmiştir. Tedavinin etkin olup olmadığını söyleyebilmek için doğru seçilmiş hastalar üzerinde uygulama yapılmalı ve bulgular değerlendirilmelidir. İstenmeyen etkiler arasında en sık görüleni psödoseptik reaksiyondur. Bu lokal etki geçicidir ve çoğunlukla enjeksiyon tekniği ile ilişkilidir. 

Keywords : Hyalüronik asit, osteoartrit