Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 4

Eriflkinde Travmanın Radyografik Kanıtı Olmaksızın Servikotorakal Omurilik Yaralanması: Olgu Sunumu

Sibel Ünsal Delialioğlu 1 ,Canan Çulha 2 ,Zuhal Yiğit 3 ,Önder Delialioğlu 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi Kliniği, Ankara

Travmanın radyografik kanıtı olmaksızın spinal kord yaralanması (SCIWORA) daha yaygın olarak pediatrik yaş grubunda özellikle servikal omurgada oluşmaktadır. Sunulan olgunun özelliği, erişkinlerde nadir görülen bu tabloya sahip olmasıdır. Boyun ve sırt kavşağına ağır cisim düşmesi sonucu nörolojik defisit gelişen olgunun akut dönemde çekilen konvansiyonel grafilerinde, kraniyal ve servikal tomografilerinde mevcut klinik tabloyu açıklayacak bir patoloji saptanmadı. Servikotorakal spinal magnetik rezonans görüntüleme (MRG) sonucunda C7-T1 düzeyinde myelomalazi saptandı. Hastaya, mevcut nörolojik tablosu (ASIA B) ve MRG bulguları ile SCIWORET (Spinal Cord Injury Without Radiographic Evidence of Trauma) tanısı konuldu. Rehabilitasyon programı sonunda hastanın nörolojik seviyesi ASIA D düzeyine ilerledi. Hasta sol kısa yürüme cihazı ve walker desteği ile ambule duruma geldi. Nörolojik defisiti olan ancak kemik ve ligamentöz hasarın saptanamadığı erişkin olgularda da SCIWORET akla gelmeli ve tanıda MRG’den faydalanılmalıdır. Prognozun iyi olduğu akılda tutularak erken rehabilitasyon programına başlanılmalıdır. 

Keywords : SCIWORET, omurilik yaralanması, rehabilitasyo