Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Travmatik Beyin Hasarında Güncel Rehabilitasyo

Rıdvan Alaca 1
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye

Travmatik beyin hasarı, diğer sakatlık ve ölüm nedenleri gibi zamanın başlangıcından bu yana mevcut olsa da, klinik bakım ve rehabilitasyon araştırmalarının ilgi alanına daha yeni girebilmiştir. Gelişmiş bilgi için yüksek beklentiler ve denenmiş girişimlere olan kesin ihtiyaca rağmen, travmatik beyin hasarı alanı, gelişiminde kısmen erken dönemdedir. Bu makalenin amacı; travmatik beyin hasarının epidemiyolojisi, fizyopatolojisi, değerlendirme yöntemleri, yeni rehabilitasyon stratejileri, rehabilitasyon sürecinde gelişen komplikasyonlar ve tıbbi sorunlar ve bunların tedavisi ve prognozu etkileyen faktörleri gözden geçirmektir ve araştırıcıların ilgisini bu konuya yönlendirebilmektir. 

Keywords : Travmatik beyin hasarı, rehabilitasyo