Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Botulinum Toksin ile Spastisite Tedavisi

Anthony B. WARD 1
1 North Staffordshire Rehabilitation Centre, Burslem, United Kingdom

Spastisite beyin ve spinal kord hasarı sonrası görülen, hayatı tehdit eden, sakatlığa yol açan ve maliyeti arttıran fizyolojik bir sonuçtur. Spastisite tipik olaraki inme, kafa travması, spinal kord yaralanması, multiple skleroz, diğer sakat bırakıcı nörolojik hastalıklar ve serebral palsi geçiren hastalarda görülür. Son on yılda yeni düşünceler, yeni ilaçlar ve teknolojiler sayesinde spastisite tedavisinde gelişmeler kaydedilmiştir. Eğer spastisite zarar veriyorsa tedavi  endikedir. Fiziksel tedavi (iyi bakım, fizyoterapi, iş uğraş tedavisi), postural tedavi, egzersiz, germe ve kuvvetlendirme, cihazlama ve ağrının giderilmesi spastisite tedavisinin temelini oluşturur. Tüm olgularda tedavinin amacı anormal duyusal girdileri azaltarak, aşırı ve kontrolsüz alfa motor nöron aktivitesini düşürmektir.  

Keywords : Spastisite, tedavi, botulinum toksi