Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3

Kanat Skapula

İlknur Aktaş 1 ,Kenan AKGÜN 2
1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Kanat skapula (KS), skapulanın medial kenarının veya inferior açısının göğüs duvarından uzaklaşmasıdır. KS nöromuskuler, muskuloskeletal veya yapısal nedenlerle oluşabilir. KS basit bir estetik sorun olmaktan çok önemli bir fonksiyonel problem olarak görülmeli ve tedavi edilmelidir. Fizik muayene ve tanısal çalışmalar klinisyene doğru tanıyı koymak için yardım eder. Bu derlemede KS tanı ve tedavisi geniş ölçüde ele alınacak ve literatür verileri aktarılacaktır.

Keywords : Kanat skapula, omuz ağrısı