Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3

Osteonekrozlu Dizde Görülen Akut Septik Artrit Tablosu: Olgu Sunumu

Burcu Yanık 1 ,Yeşim Kurtaiş 2 ,Ayşe Küçükdeveci 3
1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Sol dizinde, zeminde osteoartrit ve osteonekroz olan bir hastada gelişen septik artriti sunuyoruz. Dizinde mevcut olan ağrının artması, şişlik ve ısı artışı eklenmesi nedeniyle yapılan klinik muayene, laboratuvar tetkikler, görüntüleme yöntemleri ve sinoviyal sıvı analizi sonucu hastaya osteonekroz zeminde gelişmiş akut septik artrit tanısı kondu. Erken tedavi ile klinik ve laboratuvar iyileşme sağlandı. Aslında osteonekroz, septik artrit için predispozan faktörler arasında sayılmasa da, burada osteonekrozun eklemi septik olaya yatkın hale getirebileceğine dikkat çekmek istedik. Osteonekrozlu bir hastada aniden diz ağrısında artma ve ısı artışı olursa, etkilenen eklemde septik artrit olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır. 

Keywords : Diz, osteoartrit, osteonekroz, septik artrit