Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Kronik Yorgunluk Sendromuna Güncel Bir Bakış

Dilek Durmuş 1 ,Nesrin Bölükbaşı 2
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Kronik yorgunluk ve/veya kronik yorgunluk sendromu (KYS), çoğunlukla hekimlerin tedavi etmekte zorlandığı, sık rastlanan klinik bir problemdir. KYS tanısı spesifik biyomedikal göstergelerin olmamasından dolayı zorlukla konur ve tanı esas olarak hastadan alınan subjektif bilgilerin, bu sendroma ait sınıflamaya uygun olup olmadığı kararına bağlıdır. Belirtilerin nedeni açık değildir. KYS ile ilgili bu belirsizlikler daha geniş, çok yönlü ve sistematik değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu derlemede KYS ile ilgili etiyopatogenez, klinik özellikler, sınıflamalar ve hasta tedavisindeki son gelişmeler ele alınacaktır. 

Keywords : Kronik yorgunluk sendromu, ağrı, tedavi