Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2019 , Vol 65 , Num 1

Komplet Spinal Kord Yaralanmalı Bir Hastada Eskort Kateterizasyon Uygulanması: Olgu Sunumu

Şafak Şahir Karamehmetoğlu 1 ,İmdat Özkul 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Özel ROMATEM FizikTedavi ve Rehabilitasyon Özel Dal Merkezi, İstanbul

Komplet T4 parapleji ve total inkontinanslı bir hastada ilk eskort kateterizasyon olgu çalışması bu makalede sunulmaktadır. Hastanın nörolojik seviyesi T4, ASIA A idi. Hastada steril aralıklı kateterizasyonu (SAK) devam ettirmekte engelle karşılaşılınca üretroskopi tetkiki yapıldı ve üretroskopide herhangi bir darlık bulgusu veya yalancı yol (false route) saptanmadı. Daha sonra tekrar SAK başlatıldı fakat kateterizasyon uygulaması yine de oldukça güçtü. Bu arada hasta, ilk kateteri üretraya yerleştirdikten sonra ikinci kateterin mesaneye rahatlıkla ulaşıp mesaneyi tamamıyla boşalttığını buldu. Böylece biz birinci katetere ikinci kateterin geçişine muhtemelen herhangi bir fonksiyonel yalancı yolu kapatmasından dolayı izin verdiği için eskort kateter adını verdik. Keywords : Spinal kord yaralanması, eskort kateterizasyon, aralıklı kateterizasyon, kalıcı kateterizasyo