Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

İbrahim Tekeoğlu 1 ,S. Sevgi Demir 2 ,Selcen Şenol 3
1 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Va
3 Fatih Sultan Mehmet ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinği, İstanbul

Atlantoaksiyal subluksasyon romatoid artritte özgün bir bulgu olup hastalığın erken dönemlerinde de görülebilir. Kronik ve şiddetli hastalıkta servikal omurgada bir veya birkaç seviyede subluksasyon veya dislokasyon meydana gelebilir. Romatoid artritte atlantoaksiyal subluksasyonun en önemli komplikasyonu spinal kord hasarıdır. Ankilozan spondilitte atlantoaksiyal subluksasyon nadir görülmektedir ve hafif nörolojik bulgulara yol açmaktadır. Bu yazıda birinde medüller kord kompresyon bulgularının eşlik ettiği, biri ankilozan spondilit ve diğer ikisi romatoid artritte gelişmiş üç atlantoaksiyal subluksasyon olgusunu sunmayı amaçladık. 

Keywords : Romatoid artrit, ankilozan spondilit, atlantoaksiyal subluksasyo