Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Kanser Hastalarında Rehabilitasyonun Önemi

Sibel Ünsal 1 ,Meltem Aras 2
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation, Training and Research Hospital, Ankara
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Kanser rehabilitasyonu, kanserli bir hastaya, hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde maksimum fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların kazandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır. Kanser hastalarının tanı ve tedavilerinin her aşamasında (tanı, tedavi, tedavi sonrası, nüks ve terminal dönem) rehabilitasyon uygulamalarının yeri vardır. Kanser rehabilitasyonunda temel amaç kişinin yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Bu hastalarda rehabilitasyon hizmetleri ayaktan hasta, yatan hasta, konsultasyon hizmetleri, evde terapi veya bakım merkezleri ve palyatif bakım ile sağlanabilir. Bu derlemede kanser rehabilitasyonu ihtiyaçları, temel ilkeleri ve sonuçları vurgulanmaktadır.

Keywords : Cancer rehabilitation, outcome