Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

Kritik Hastalık Polinöromiyopatisi: Bir Olgu Sunumu

İltekin Duman 1 ,Koray Aydemir 2 ,M. Ali Taşkaynatan 3 ,Birol Balaban 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye

Yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen ve durumu kritik olan hastalarda sepsis, multi organ yetmezliği ve steroid kullanımı kritik hastalık polinöropatisi (KHP) ve kritik hastalık miyopatisi (KHM) olarak adlandırılan periferik sinir ve kas bozukluklarını ortaya çıkarabilir. KHP, kritik durumda olan hastaların daha çok alt ekstremitelerini etkileyen bir akut aksonal duyusal-motor polinöropatidir. Kritik hastalık miyopatisi (KHM) ise atrofi ve nekroz yanı sıra histolojik görünümün normal olabildiği saf fonksiyonel yetmezlikle karakterize miyopatileri kapsayan bir terimdir. Her iki hastalığın fizyopatolojisi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte genellikle eş zamanlı olarak bulunmakta, ayırıcı tanılarını yapmak çok zor, hatta imkansız hale gelmektedir. Çoğu yazar, böyle bir birlikteliği kritik hastalık polinöromiyopatisi (KHPM) olarak tanımlamaktadır. Bu makalede KHPM gelişmiş olan bir hasta sunuldu ve hastalığın majör klinik, fizyopatolojik ve tanısal özellikleri gözden geçirildi.

Keywords : Polinöropati, kritik hastalık