Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmeli Hastalarda Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyon ve Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon Uygulamaları

Ferda Özdemir 1 ,Derya DEMİRBAĞ KABAYEL 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne,Türkiye

Nöromüsküler elektriksel stimülasyon (NMES), etkilenmiş ekstremite fonksiyonlarını iyileştirmek için uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. NMES spastisitenin azaltılmasında, eklem hareket açıklığı (EHA) ve kas gücünün arttırılmasında da pozitif etkilere sahiptir. NMES’in etkinliği ve optimal stimulasyon metotları gibi konularda kesin bilgiler yoktur. Fonksiyonel elektriksel stimülasyon (FES) terimi genellikle NMES’in çeşitli uygulamalarını tanımlamak için kullanılır. NMES çoğunlukla EHA’yı arttırmak, kas aktivasyonunu kolaylaştırmak ve kası güçlendirmek gibi uygulamalarda düşünülür. FES ise fonksiyonel kontrolü kolaylaştırmak veya arttırmak için uygulanır. FES; spinal kord yaralanması, travmatik beyin hasarı, inme ve periferik innervasyonu korunmuş diğer santral sinir sistemi disfonksiyonlarında kullanılır.
 

Keywords : Nöromüsküler elektriksel stimülasyon, fonksiyonel elektriksel stimülasyon, inme