Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmeli Hastalarda EMG Biofeedback Kullanımı

Kaan Uzunca 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Biofeedback (BF), kişiye ait fizyolojik olaylar hakkında, elektronik cihazlarca görsel ve işitsel sinyaller üreterek bilgi veren, kişinin bu bilgileri kullanarak vücut fonksiyonlarının farkında olmasını ve bu fonksiyonlarını istemli olarak değiştirebilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Elektromiyografik-biofeedback (EMG-BF) en sık kullanılan BF çeşididir. Bu yöntem yüzeyel elektrotlar kullanılarak motor ünit potansiyellerini algılayan bir cihaz olarak tanımlanır. Hasta kaslarındaki aktiviteyi arttırmaya ya da azaltmaya çalışır. EMG-BF 1960’lardan itibaren hemipleji rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. İnmeli hastalarda EMG-BF kullanımının temel amacı parezik kasların reedükasyonu ve spastik kasların relaksasyonudur. İnmeli hastalarda ayak bileği eklem hareket açıklığında ve dorsifleksiyon kuvvetinde anlamlı artış olduğu gösterilmiştir. Ayrıca EMG-BF’in özellikle salınım fazında yürümenin iyileşmesi üzerine olumlu etkisi vardır. İnme geçirmiş hastalarda el bileği eklem hareket açıklığını ve kas aktivitesini iyileştirmekle beraber, fonksiyonel etkisi tartışmalıdır. EMG-BF hem alt, hem de üst ekstremite rehabilitasyonu için inmeli hastalarda etkin ve kolay uygulanabilir yardımcı bir rehabilitasyon aracıdır. 

Keywords : İnme, EMG biofeedback