Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmeli Hastalarda Psikiyatrik Sorunlar

Okan Çalıyurt 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

İnme başlıca ölüm nedenleri arasında yer alan önemli bir sağlık sorunudur. Akut dönemde ölümle sonlanmayan inmeler ise başlıca nörolojik olmak üzere birçok kalıcı sağlık sorununun gelişmesine yol açar. İnme sonrasında psikiyatrik bozuklukların oluşması oldukça sıktır. İnme sonrası en sık rastlanan psikiyatrik bozukluk depresyondur. Vasküler demans, mani, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar ve şizofreni inme sonrasında gelişebilmektedir. İnme sonrası oluşan psikiyatrik bozukluklar, ortaya çıkan nörolojik sorunun iyileşmesinde önemli bir engel oluşturabilirken, diğer yandan da psikolojik ve sosyal kısıtlılık yaratarak hem tedaviyi olumsuz yönde etkilemekte ve hem de yaşam kalitesini bozmaktadır. Akut dönem sonrasında gelişebilecek psikiyatrik bozukluklar açısından dikkatli olmak hem gelişmekte olan psikiyatrik bozukluğun engellenmesini veya etkin tedavisini sağlayabilecektir. Diğer yandan psikiyatrik bozuklukların saptanması bu hastaların tedavi uyumlarının ve biyopsikososyal yönden tam tedavisine de olanak verecektir. 

Keywords : İnme, psikiyatrik bozukluklar, depresyon, psikoz, mani, deliryum, anksiyete bozukluğu, demans