Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmede Konuşma Bozuklukları ve Rehabilitasyonu

Funda Atamaz 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Konuşma bozuklukları %33-52 arasında değişen prevalansı ile inme sonrası ortaya çıkan en yaygın problemler arasında yer almaktadır. Depresyon ve sosyal izolasyona sebep olarak tedavi gereksinimi doğuran, iletişim bozukluklarının prototipi olan “afazi”nin şiddeti ve predominant semptomları değişiklik göstermektedir. Davranış modifikasyonu, kognitif tedavi, her ikisinin kombinasyonu ve pragmatik yaklaşımları içeren değişik tedavi yöntemleri afazik hastaların dilini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu makalede, son çalışmaların sonuçları göz önüne alınarak, inmeye eşlik eden yaygın iletişim bozuklukları gözden geçirilmiş, yeni gelişmelerle birlikte rehabilitasyon yöntemleri tartışılmıştır. 

Keywords : Afazi, inme, rehabilitasyo