Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmede Düşme ve Kırıklar

Kazım Çapacı 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Düşme, inme rehabilitasyonunun en sık görülen komplikasyonlarından biridir. Başta kırık olmak üzere yol açtığı çeşitli komplikasyonlar nedeniyle rehabilitasyon çalışmalarını engellemesi yanı sıra, hastada yeniden düşme korkusuna yol açarak aktivitelerini kısıtlar ve sosyal izolasyona neden olur. Özellikle kalça kırıkları yol açtıkları morbidite ve mortalite nedeniyle çok önemlidir. Bu nedenle risk faktörleri önceden saptanarak gerekli önlemler alınmalıdır. Bu derlemede inmeli hastalarda düşme nedenleri, risk faktörleri, kırıklar ve alınması gereken önlemler gözden geçirilmiştir. 

Keywords : İnme, düşme, kırık