Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnme Tanısı ve Prognozun Belirlenmesinde Transkraniyal Doppler Kullanımı

Talip Asil 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne

Transkraniyal Doppler (TD) geniş intrakraniyal arterlerin proksimal bölümlerindeki kan akım hızlarını ve yönlerini değerlendirmeye olanak sağlayan non-invazif bir ultrason yöntemidir. TD pahalı olmayan, kolay ve tekrar tekrar uygulanabilen veya sürekli monitorizasyona imkan veren ve yatak başında uygulanabilen bir yöntemdir. TD özellikle serebrovasküler hastalıkların incelenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılır. Başlıca kullanım sınırlılığı sadece geniş intrakraniyal arterlerin sadece belli bölümlerindeki kan akım hızlarını gösterebilmesidir, ancak bu lokalizasyon en sık intrakraniyal hastalıkların görüldüğü lokalizasyondur.

Keywords : Transkraniyal Doppler, inme, iskemik inme