Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 4

Radikülopati Kliniğini Taklit Eden Subakut Kombine Dejenerasyon: İki Olgu Sunumu

Murat Terzi 1 ,Tülay Terzi 1 ,Berna Tander 2 ,Ferhan Cantürk 3 ,Musa Onar 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsu
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Vitamin B12 eksikliğinde; beyin, optik sinir, periferal sinirler ve spinal kordun etkilenmesine bağlı olarak nörolojik tablolar görülür. Subakut kombine dejenerasyon erken dönemde tanı konulup tedavi edildiğinde geri dönüşlü olan, vitamin B12 eksikliğine bağlı spinal kordun etkilendiği bir komplikasyondur. Biz radikülopati kliniğini taklit eden iki subakut kombine dejenerasyon olgusu sunuyoruz.

Keywords : Vitamin B12, radikülopati, subakut kombine dejenerasyo