Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 4

Omuz Sıkışma Sendromu Tedavisinde Sodyum Hiyalüronat Enjeksiyonu ile Lokal Modalitelerin Karşılaştırılması

İlker Şengül 1 ,Bengi Öz 2 ,Özlem Yoleri 3 ,Neşe Ölmez 4 ,Asuman Memiş 4 ,Engin Uluç 4
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 Atatürk Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir, Turkey
4 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Amaç: Omuz sıkışma sendromlu hastalarda sodium hiyalüronat enjeksiyonu ile lokal modalitelerin etkinliklerini saptamak ve karşılaştırmak.
 

Gereç ve Yöntem: Yirmibeş hasta 3 hafta boyunca, her hafta 1 kez olmak üzere subakromial aralığa sodyum hiyalüronat enjeksiyonu, 25 hasta ise 2 hafta süreyle lokal modalitelerin uygulandığı bir program ile tedavi edildiler. Tedaviye yanıt, Society of American Shoulder and Elbow Surgeons Basic Shoulder Evaluation Form içindeki fonksiyon parametreleri ve Constant-Murley Skalasındaki ağrı, günlük yaşam aktiviteleri ve eklem hareket açıklığı parametreleri ile değerlendirildi. Hastalar gece ağrısı ve tedavi memnuniyeti açısından sorgulandı. Tüm parametreler tedavi başlangıcı, tedaviden sonra 1. ve 5. haftalarda değerlendirildi.
 

Bulgular: Tedavi başlangıcına göre 1. ve 5. haftalarda her iki grubun tüm skorları anlamlı düzelmiş bulundu (p<0,05). Skorlar karşılaştırıldığında iki tedavi yöntemi arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Gece ağrısı her iki yöntemle de belirgin azaldı ve gruplar arası fark anlamlı değildi. Hastaların çoğunluğu tedaviden yararlandığını bildirdi ve sonuçlar her iki grupta benzerdi. Herhangi bir yan etki gözlenmedi.
 

Sonuç: Sodyum hiyalüronat enjeksiyonu ve lokal modalitelerin etkinliği benzerdir ve omuz sıkışma sendromu tanılı hastalarda tedavi programı planlanırken seçenekler arasında yer alabilirler. 

Keywords : Omuz, sıkışma sendromu, sodyum hiyalüronat, rehabilitasyo