Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Pediyatrik Medulla Spinalis Yaralanmalarında Spastisite Tedavisi

Ayşe Nur Bardak 1 ,Belgin Erhan 2 ,Berrin Gündüz 2
1 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Spastisite spinal kord yaralanmalı çocukların yaklaşık %50’sini etkiler. Fonksiyonu ve mobiliteyi arttırmak, kontraktür ve bası yarası gibi sekonder komplikasyonları önlemek, ağrıyı azaltmak, hastanın ve bakıcının yaşam kalitesini arttırmak tedavinin amaçları arasında yer alır. Spastisite yararlı olabilir ve tedavi gerektirmeyebilir. Korunma ve potansiyel arttırıcı faktörlerin uzaklaştırılması tedavinin temelini oluşturur. Non-farmakolojik tedaviler, medikasyon ve invasif girişimler spastisitesi olan spinal kord yaralanmalı çocuklarda uygulanabilecek diğer tedavi seçenekleridir. 

Keywords : Pediyatrik medulla spinalis yaralanması, spastisite tedavisi