Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Pediyatrik Medulla Spinalis Yaralanmalarında Hiperkalsemi, Osteoporoz, Heterotopik Ossifikasyo

Kadriye ÖNEŞ 1
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Medulla spinalis yaralanması sonucu oluşan hareket kaybı kas ve kemiği ilgilendiren sekonder komplikasyonlara yol açar. Medulla spinalis yaralanması sonrasında, kemik kitlesinin kaybına yol açan kas ile yerçekimi stresi kaybı ve kemik yapım - yıkım oranı arasındaki eşitsizlik vardır. Medulla spinalis yaralanmasının çocuklarda kemik üzerine etkisi özel bir ilgi alanıdır. Erişkin medulla spinalis yaralanmalarında gözlenen aynı mekanizmaların potansiyel kemik kaybına neden olması dışında, optimal kemik sağlığı için temel olan egzersizin bu dönemde yokluğu da etkilidir. Akut medulla spinalis yaralanmalı çocuk ve adolesanlarda hızlı kemik döngüsü ve artmış kemik rezorpsiyonu nedeniyle hiperkalsemiye eğilim artmıştır. Ortezler ile ağırlık verme teşvik edilerek hiperkalsemi ve kemik mineral kaybı azaltılmalıdır.

Keywords : Pediyatrik medulla spinalis yaralanmaları, hiperkalsemi, osteoporoz, heterotopik ossifikasyo