Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Pediyatrik Medulla Spinalis Yaralanması Rehabilitasyonunda Temel İlkeler

Berrin Gündüz 1 ,Ayşe Nur Bardak 2 ,Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Medulla spinalis yaralanmaları insan hayatında önemli değişikliklere neden olur; özellikle yaşam tecrübesi kısıtlı olan çocuklar etkilendiğinde sonuçlar çok daha da trajiktir. Pediyatrik MSY rehabilitasyon yaklaşımları erişkinlere göre bazı farklılıklar gösterir. Çocuk ve adolesanlarda rehabilitasyon prensipleri ve hedefler büyüme ve gelişmeye paralel olarak değişmelidir. Ailenin çocuğun hayatındaki öneminden dolayı rehabilitasyon aile merkezli olmalıdır. Amaç, çocuğun sağlıklı bir çocukluk ve adolesan dönemin ardından sağlıklı, mutlu ve üretken bir birey olmasıdır. Bu makalede pediyatrik MSY rehabilitasyonunun genel prensipleri ve bu esnada ortaya çıkabilecek tıbbi sorunların bir kısmı özetlenmiştir.

Keywords : Pediyatrik medulla spinalis yaralanma rehabilitasyonu