Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Çocukluk Çağı Omurga Yaralanmaları

Muharrem Yazıcı 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Çocukluk çağı omurga yaralanmaları, oluş nedenleri, anatomik yerleşimleri, klinik ve radyolojik özellikleri, uygulanan tedavi yaklaşımları ve prognozları açısından erişkinden çok önemli farklılıklar gösterirler. Ciddi bir travmaya maruz kalmış bir çocukta, ilk muayene sırasında klinik ve radyolojik olarak bir patoloji saptanmamış olsa bile, muayene belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Tedavide genel olarak konservatif yaklaşımlar tercih edilir. Ancak, özellikle uç plakların yaralandığı olgularda, kırık sonrası omurga dizilimi normal olsa da yıllar içinde deformite gelişebilir. Spinal kord basısı ve nörolojik defisiti olan hastalarla, kırık sonrası belirgin deformitesi ve uç plak yaralanması olan hastalarda cerrahi tedavi seçeneği değerlendirilmelidir.

Keywords : Çocukluk çağı, omurga, yaralanma