Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu

Cengiz Bahadır 1 ,Sena Topatan 2 ,Aslıhan Taraktaş 1 ,Kenan AKGÜN 3
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
3 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

İzole supraskapular sinir hasarı oldukça nadir görülmektedir. Omuz ağrısı ve fonksiyon kısıtlılığına neden olabilir. Bu nöropati, glenohumeral instabilite, rotator manşon hastalıkları, servikal radikülopatiler, tendinitler, adeziv kapsülitler, travma ve dejeneratif hastalıklar ile birlikte omuz ağrısı ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Etiyolojisinde travma, skapulanın tekrarlayan anormal hareketleri ve iatrojenik nedenler yer almaktadır. Sinirin traksiyon ve uzamaya bağlı zedelenmesi en olası patomekanizmadır. Omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı, sinir hasarının kas atrofisi gelişmeden önce tanınmasına yardımcı olan semptomlardır. Sinirin sıkışmasına neden olabilecek kitlesel lezyonlar ve traksiyona bağlı avulsiyonlarda sinir hasarı cerrahi olarak tedavi edilirken; aşırı kullanım ve uzamaya bağlı yaralanmalar fizik tedavi modaliteleri ile tedavi edilmektedir. Bu sunumda izole supraskapular nöropatiye bağlı omuz ağrısı ve güçsüzlük yakınmaları olan bir olgu tartışılmıştır.

Keywords : Supraskapular nöropati, omuz ağrısı, supraspinatus ve infraspinatus kas atrofisi, elektromiyografi