Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

Monomelic Amyotrophy: Case Report

İlknur Aktaş 1 ,Tomris Albay 2 ,Osman Hakan Gündüz 3 ,Gülseren Akyüz 4
1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Saygı Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Monomelik amyotrofi (MMA) iyi seyirli bir motor nöron hastalığıdır. Genellikle üst ekstremiteyi tutar, alt ekstremite tutulumu nadirdir. MMA alt ve üst ekstremitede amyotrofi yapan nedenler arasında diğer tanılar yanında mutlaka düşünülmelidir. Rehabilitatif yaklaşım bu olgularda atrofi ve azalmış kas kuvvetini yerine koyma açısından önemlidir. Bu çalışmada, MMA’li iki olgunun klinik ve elektrofizyolojik bulgular tartışıldı ve literatür gözden geçirildi. 

Keywords : Monomelik amyotrofi, alt ekstremite, üst ekstremite, motor nöropati