Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1: Genel Klinik Yaklaşım

Demet Ofluoğlu 1 ,Gülseren Akyüz 2
1 Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

“Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1” artık günümüzde “refleks sempatetik distrofi sendromu” yerine tercih edilen bir terimdir. Kompleks, kronik ağrılı bir hastalıktır. Genellikle durumu başlatan ağrılı bir olay vardır. En belirgin klinik özelliği allodini veya hiperaljezi ile birlikte olan spontan ağrıdır. Diğer semptom ve bulgular ise ödem, vasomotor ve sudomotor anormalikler ile trofik değişiklikleri içermektedir. Tanı klinik semptom ve bulgulara dayanılarak yapılır. Tedavide temel yaklaşım foksiyonel iyileştirme ile birlikte farmakoterapi uygulanmasıdır. Disiplinler arası yaklaşım tedavide başarılı sonuç elde etmek için gereklidir. 

Keywords : Refleks sempatik distrofi (RSD), Kompleks bölgesel ağrı sendromou (KBAS), Sudeck atrofisi, nöropatik ağrı