Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Behçet Hastalığında Klinik Bulgular ve Lokomotor Sistem Tutulumu

Belgin Karaoğlan 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Behçet hastalığı 1937 yılında Türk dermatolog Hulusi Behçet tarafından tanımlanmış sistemik bir vaskülittir. Tekrarlayan oral aft, genital aftöz ülserasyonlar ve üveit gibi göz lezyonlarından oluşmuş üçlü semptom kompleksi olarak bilinmektedir. Bu derlemede Behçet hastalığı’nın klinik bulguları ve özellikle lokomotor sistem tutulumu ile ilgili bilgiler ele alınacaktır.  

Keywords : Behçet hastalığı, lokomotor sistem tutulumu