Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Psöriyatik Artrit Tedavisi

Hatice Bodur 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Psöriyatik artrit (PsA) periferik eklemler, omurga ve entesis bölgelerininin kronik inflamatuvar artropatisidir. Geçmişte romatoid artrit (RA)e göre hafif seyrettiği şeklinde bir yanlış düşünce vardı. Ancak son 20 yılda PsA’nın önceden düşünüldüğüne göre çok daha agresif seyrettiği görülmüştür. Bu nedenle yeni tedavi yaklaşımı daha agresiftir ve siklik veya intermitant tedavi yerine sürekli tedavi önerilmektedir. Hafif ve orta düzeyde semptomları olan ve progresif eklem hasarı bulguları olmayan hastalarda ilk basamakta seçilecek ilaç nonsteroidal antiinflamatuvar (NSAİ) ilaçlardır. NSAİ ilaçlara yanıt vermeyen ve progresif seyreden olgularda metotreksat, sulfasalazin, leflunomid, siklosporin gibi hastalık modifiye edici ilaçlar kullanılır. TNF-a antagonistlerinin (etanersept, infliksimab ve adalimumab) RA’daki etkisi görüldükten sonra bu ajanların PsA’daki etkisi de çalışılmış ve hastalığın tuttuğu bölgelerde (cilt, eklemler, entezisler) dramatik düzelmeler izlenmiştir ve PsA tedavisinde kullanılmaktadır. 

Keywords : Psöriyatik artrit, tedavi