Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Romatoid Artrit ve Hastalığı Modifiye Edici Antiromatizmal İlaçlar

Rengin Güzel 1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Romatoid Artrit’te, hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD) tedavisine erken dönemde başlanması hastalık kontrolü, eklem hasarının engellenmesi ve fonksiyonların korunması açısından çok önemlidir. Kullanılan DMARD’larda toksisite izlemi dikkatle yapılmalıdır. Yetersiz yanıt alınan olgularda agresif tedaviler fark yaratabilir ve ek stratejilerin zaman kaybetmeden dikkate alınması gereklidir. Bu derlemede daha yaygın olarak kullanılan metotreksat, sulfasalazin ve leflunomid üzerinde durulmuştur. Gebelik veya operasyon gibi bazı özel durumlar, ilk ilaç seçimi ve çoklu ilaç seçenekleri hakkında özet pratik bilgiler verilmiştir. 

Keywords : Metotreksat, sulfasalazin, leflunomid, romatoid artrit, DMARD