Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Romatoid El ve Rehabilitasyonu

Banu KURAN 1 ,Beril Doğu 2 ,Raikan Soydemir 3
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Romatoid artrit sinovyal enflamasyonla karakterize kronik, sistemik bir hastalıktır. Sıklıkla el bilekleri, metakarpofalangeal ve proksimal interfalangeal eklemler simetrik ve bilateral olarak tutulur. Kaput ulna sendromu, el bileğinin radyal deviasyonu ve zigzag deformite, metakarplarda ulnar deviasyon, düğme iliği ve kuğu boynu deformiteleri, tendon rüptürleri sıklıkla görülen bozukluklardır. Eklem ve yumuşak dokular tutulduğunda hastalık elin yapı ve dengesini bozar, fonksiyon kayıpları ile deformitelere, ağrı ve güçsüzlüğe neden olur. Tedavide amaç ağrı ve enflamasyonu kontrol altına almak, uygun eklem dizilimini sağlamak ve eklemlere olan travmayı azaltmaktır. Medikal tedavinin yanında fizik tedavi modaliteleri, egzersiz ve atel uygulamaları ve iş-uğraşı terapisinden oluşan konservatif tedavi metotları ile hastaların ağrılarında azalma, fonksiyonlarında ve günlük yaşam aktivitelerinde artış sağlanır. 

Keywords : Romatoid artrit, el, konservatif tedavi