Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Fibromiyaljide Etiyopatogenez

Ali Gür 1
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Fibromiyalji (FM); 3 aydan uzun süren yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ile karakterize non-artiküler bir romatizmal hastalıktır. Geçmişte yapılan araştırmalar, FM’li hastalarda sık bir şekilde strese yanıt sisteminde bir bozulma olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu bozulmuş stres cevap sisteminin FM pategenezinde önemli olabileceğinin ipuçları ortaya konulmuştur. Bununla birlikte FM’nin biyofizyolojisi tam aydınlatılamamış ve tedavi ampirik yöntemlerden ileri geçememiştir. FM ve yaygın ağrınin patofizyolojisi ile ilişkili çok sayıda hipotez ileri sürülmüştür. FM’deki ağrı, tutukluk ve depresyon; inflamatuvar yanıt sistem aktivasyonunun bazı bulguları ile ilişkili olabilir. Fibromiyaljinin patofizyolojik sırlarının aydınlatılması daha etkin tedavi protokollerinin keşfine zemin hazırlayacaktır. Bu derlemede fibromyaljinin patofizyolojisinde yeni gelişmeler ve ağrı mekanizmaları ele alınacaktır. 

Keywords : Fibromiyalji, etiyopatogenez, santral mekanizmalar, periferik mekanizmalar, immun mediatörlere