Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Bilgilendirilmiş Onam ve Örnek Bir Çalışma - Editöre Mektup

Çağatay Üstün 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, İzmir

Bilgilendirilmiş onam, hekimin ya da diğer tıbbi ekibin yeterli bilgi vermesi, tedavi prosedürü içinde hastanın bilgilendirilmiş kararının sağlanmasına yardımcı olan bir hasta hakkıdır. Bu yazıda Ege Üniversitesi Hastanesi Hastane Etik Kurulunun bilgilendirilmiş onam hakkında örnek bir çalışmasını sunacağız.

Keywords : Bilgilendirilmiş onam