Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Romatoid Artritli Hastalarda Kullanılan Antimalaryal Tedavi Sonucu Gelişen Ototoksisite: İki Olgu Sunumu

Esra Dilek Keskin 1 ,Ümit Seçkin 2 ,Hatice Bodur 3 ,Murat Özcan 4 ,Aykut İkincioğulları 4
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara

Klorokin ve hidroksiklorokin kinin türevi ilaçlardır ve malarya, romatoid artrit (RA), sistemik lupus eritematosus’lu hastalarda kullanılmaktadır. Bu yazıda RA tedavisinde hidrosiklorokin ve klorokin kullanımı sonrası sensorinöral işitme kaybı ve tinnitus gelişen iki hasta sunulmuştur. İlk olgumuz RA tanısıyla 4 yıldır hidrosiklorokin, ikinci olgumuz ise 11 yıldır RA tanısı ile klorokin kullanmakta idi. Hastaların ani gelişen işitme kaybı ve çınlama şikayetleri mevcuttu. Her iki hastanın odyolojik testlerinde işitme eşikler ortalamasının ve konuşmayı ayırt etme skorlarının azaldığı gözlendi. Hidrosiklorokin ve klorokin tedavisinin kesilmesinden sonra işitme eşikler ortalamasının değişmediği ancak konuşmayı ayırt etme skorlarının düzeldiği gözlendi. Sonuç olarak, hidroksiklorokin veya klorokin kullanan hastalarda ilaca bağlı ototoksisite gelişebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Antimalaryal ilaçlarla tedaviye başlamadan önce hastalara odyolojik test yapılmasını ve düzenli aralıklarla odyolojik testlerle takip edilmelerini öneriyoruz. 

Keywords : Romatoid artrit, hidroksiklorokin, klorokin, ototoksisite