Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

Balneoterapinin Neden Olduğu Hemifasiyal Flushing ve Hiperhidrosiz: Harlequin Sendromu - Olgu Sunumu

Erkan Kaya 1 ,Selçuk Özdoğan 2 ,Ali Hikmet Kayar 3 ,Mehmet Zeki Kıralp 4
1 Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, Erzurum, Türkiye
2 Bursa Asker Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Bursa
3 Bursa Asker Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, Bursa, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye

Harlequin sendromu hemifasiyal terleme ve kızarıklık ile karakterize nadir görülen bir durumdur. Özellikle egzersiz ve sıcaklık sırasında görülür. Servikal sempatik zincirde sudomotor ve vazomotor bozukluk vardır. Genellikle sempatik defisit yüz bölgesiyle sınırlıdır. Nadir olarak kollarda ve siliyer gangliyondaki parasempatik nöronlarda otonomik defisit vardır. Biz burada balneoterapinin indüklediği yüzün sağ yarısında flushing ve terleme artışı olan 47 yaşında kadın hastayı sunduk. Sol hemifasiyal anhidrosiz ve sempatik deri yanıtını göstermek için iyot–nişasta testini kullandık. 

Keywords : Balneoterapi, flushing, harlequin sendromu, hemifasiyal, hiperhidroz