Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

Siringomiyeliye Bağlı El-El Bileği Nöropatik Artropatisi: Olgu Sunumu

İlker Yağcı 1 ,Özlem Özkök 1 ,Işıl Üstün 1 ,Mehmet Ağırman 1 ,O. Hakan Gündüz 2 ,Gülseren Akyüz 3
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Nöropatik artropati, periferik veya omurga eklemlerini etkileyen, altta yatan santral veya periferik nörolojik hastalık ile bağlantılı progresif, dejeneratif bir artrittir. En sık nedenleri diyabetes mellitus ve sifilizdir. Syringomyeli  spinal kordun kronik, progresif dejeneratif veya gelişimsel bir hastalığıdır ve nadiren üst ekstremitelerde nöropatik artropatiye neden olabilir. Bu yazıda siringomyeliye sekonder gelişen, el bileği nöropatik artropatili bir olgu sunulmuştur.

Keywords : Nöropatik artropati, Charcot eklemi, siringomyeli