Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

Hemorajik İnmeli Bir Hastada Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu

Evren Yaşar 1 ,Rıdvan Alaca 2 ,İsmail Safaz 3 ,Salim Göktepe 3
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye

Bu makalede, hemiplejik tarafında üst ekstremite derin ven trombozu (DVT) olan hemorajik inmeli, 55 yaşında bir kadın hasta ile hemorajik inmede DVT tedavisi hakkındaki literatürlerin bir derlemesini sunuyoruz. Sağ üst ekstremitesi flasktı. Pasif sağ omuz hareketleri ağrılı idi ve sağ elinde lokalize hafif ödem mevcuttu. Duplex ultrasonografik tarama yapılarak sağ üst ekstremitesinde ödeme yol açan herhangi tromboz varlığı araştırıldı ve sağ vena basilikada bir trombüs saptandı. Subkutan olarak 10 gün süreyle, günlük 19.000 IUAxa “nadroparin kalsiyum” uygulandı ve 2 hafta sonra sağ üst ekstremite derin venöz sisteminin temizlendiği görüldü. Hemorajik inmeli hastalarda DVT’nin önlenmesi veya tedavisinde antikoagülanların kullanımı potansiyel olarak risklidir ve mevcut literatürde bu konuda bilgi eksikliği vardır. Bizim görüşümüze göre, hemorajik inmeli hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparinler üst ekstremite DVT’sinin tedavisinde ve oldukça ölümcül olan pulmoner embolinin önlenmesinde göreceli olarak iyi bir seçenek olabilir. 

Keywords : Hemorajik inme, üst ekstremite ödemi, derin ven trombozu