Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlı ve Ergonomi

Asuman Doğan 1
1 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Yaşlılık, insan yaşamının en duyarlı ve kaçınılmaz bir dönemidir. Organ sistemlerindeki değişiklikler, kronik hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı kullanılan çok sayıda ilaç; yaşlıda düşme için risk faktörü oluşturmakta ve kazalara zemin hazırlamaktadır. Risk faktörlerinin sıklığının 65-70 yaş üzerinde artması; özellikle bu yaş grubu için ev ve çevre ortamında günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ergonomik düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Çoğu risk faktörleri, periyodik değerlendirmeler ve ev güvenlik listeleri ile giderilebilecek düzeydedir. Güvenlik listeleri en önemli ergonomik değerlendirme ve uygulama araçlarından birisidir. Kuşkusuz yaşlı güvenliğinde en önemli koruyucu uygulamalardan diğeri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yönelik yardımcı araçların (işitme aygıtı, gözlük, baston vb) sağlanmasıdır. Ayrıca yaşlıların kaza yapmasına neden olabilecek mekanlarda uyarı işaretleri kullanılmalıdır. Bu derlemede; yaşlının zamanının çoğunu geçirdiği ev ve çevrede yapılacak basit ama gerekli olan ergonomik düzenlemeler gözden geçirilecektir. 

Keywords : Yaşlı, ev güvenliği denetim listesi, ergonomi