Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlılık Döneminde Egzersiz: Ne çok az, ne de çok fazla

Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara, Türkiye

Yaşlılık dönemindeki hastalıkların ilaçsız başarılı önleme yolunun bu dönemde  yapılan fiziksel aktivite ve her türlü egzersiz olduğu iyi bilinmektedir. Ayrıca egzersizin fonksiyonelliği düzenlediği ve bağımsızlığı koruduğu gösterilmiştir. Bu makale, yaşlılık döneminde egzersizin yararları ve egzersiz reçetelendirilmesinin detaylarını sunmaktadır. 

Keywords : Yaşlılık, fiziksel aktivite, egzersiz