Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Kronik Yaşlı Hasta Bakımında Dikkat Edilecek Noktalar

Hale Karapolat 1
1 Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Son yüzyılda ortalama yaşam süresinin uzaması ile yaşlı nüfusun oranı ve buna bağlı olarak kronik hastalıklar giderek artış göstermektedir. Yaşlılarda kronik hastalıklar nedeniyle sağlık düzeninin bozulması ve buna bağlı fonksiyonel yetinin azalması başkalarına bağımlılığı arttırmaktadır. Bu bağlamda yaşlılar, sağlık, sosyal ve ekonomik yönden bakıma daha fazla gereksinim duymaktadırlar. Yaşlı bakımı açısından kurumlara olan ihtiyaç dünya genelinde artmaktadır. Gelecekte sağlıklı, huzurlu ve mutlu toplumların kazanılması için bu konuya önem verilerek gerekli adımların atılması gerekmektedir.

Keywords : Yaşlı, kronik hastalıklar, bakım