Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri

Pınar Borman 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Yaşlı populasyonda çoklu ilaç kullanımı mortalite ve morbiditeyi arttırmaktadır. Yaşlıda çoklu ilaç kullanımına neden olabilen pek çok faktör mevcuttur. Yaşlı populasyonda ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri farklılaşmaktadır. İlaç yan etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri artmaktadır. Bu yazıda yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı ve akılcı ilaç kullanımı ilkelerinden detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Yaşlılarda ilaç tedavisinin daha güvenli ve etkili olabilmesi için çoklu ilaç kullanımı azaltılmalı ve akılcı ilaç kullanımı ilkeleri benimsenmelidir. 

Keywords : Yaşlı, ilaç, akılcı ilaç kullanımı