Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlıda Romatizmal Hastalıklar Medikal Tedavi İlkeleri

Yeşim Kirazlı 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Romatizmal hastalığı olan yaşlıların gençlerle karşılaştırıldığında daha fazla ağrı çektikleri ve fonksiyonel seviye ile yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu bilinmektedir. Yaşlı hastalarda yan etki profili en az olan analjezik ilaçlar seçilmelidir. Ağrı tedavisinde ilk basamak kullanılacak ilaç parasetamoldür. Özellikle gastrointestinal ve kardiyovasküler yan etkiler açısından NSAİİ kulanımı sırasında dikkat edilmeli ve yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. Tramadol ve şiddetli ağrı durumunda opioidler de kullanılabilir. Kortikosteroid kullanımının romatizmal hastalıklarda enfeksiyon riskini arttırdığı gösterilmiştir. Yaşlı romatoid artritli hastaların gençlere göre daha düşük oranda hastalık modifiye edici ajan (DMARD) kullandığı saptanmıştır. Geleneksel DMARD ve biyolojik ajanlar yaşlılarda daha yaygın olarak kullanıldıkça bu yaş grubunda etkinlik ve güvenliğe yönelik uzun vadeli veriler ortaya çıkacaktır. 

Keywords : Yaşlı, romatizmal hastalıklar, parasetamol, nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar, kortikosteroid, hastalık modifiye edici ajanlar, biyolojik ajanlar