Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlıda Uyku Sorunu

Pelin Yazgan 1
1 Harran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Uyku aktif, karmaşık ve organize bir durumdur. Yaşlanmayla birlikte uykuda çeşitli değişiklikler olur: a-latent dönem uzar, b-uyku süresi kısalır, c-uyku zamanı değişir, d-uykuya eğilim artar ama çabuk uyanılır. İnsomnia (uykusuzluk) ileri yaşlarda rastlanan en sık uyku problemidir. Yaşlılardaki uyku bozukluklarını değerlendirmek için; objektif ve subjektif testler kullanılır. Tedavi; uyku öncesi döneme ait değişiklikler, medikal tedavi seçeneklerinin yanı sıra alternatif tıp yöntemlerini de içerir. 

Keywords : Uyku bozuklukları, yaşlılık, insomnia